SMETO s.r.o.

Dôvera a spokojnosť

Ponúkame Vám služby odhlásenia a prihlásenia motorových vozidiel. Vybavíme za vás založenie s.r.o. a živnosti.

Prepis vozidiel v Bratislave
Prepis a prihlasovanie vozidiel | Prenájom vozidiel v Bratislave | Založenie s.r.o. a živnosti | Predaj čistých s.r.o. a živností Služby odhlásenia a prihlásenia motorových vozidiel Všetko pre Váš komfort – poistné udalosti vybavujeme za Vás výmena letných a zimných pneumatík servisné prehliadky zariaďujeme my pristavenie vozidla vo viacerých mestách. Šetrite svoj čas – preprava z alebo na letisko preprava Vašich biznis partnerov odvezte sa na hotel povedzte nám, kam by ste chceli ísť využite aj skupinovú prepravu. Správny poplatok za prepis auta závisí na veku a výkone daného vozidla. Výnimku tvoria elektromobily, za ktoré je jednotný poplatok vo výške 33 €. Kompletné informácie a podrobný cenník nájdete na webových stránkach Ministerstva vnútra. Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť: splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla, v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP), písomné plnomocenstvo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. Nový majiteľ musí pri prihlásení vozidla priniesť aj pôvodné tabuľky s evidenčným číslom. Okrem nich sa menia aj technické preukazy. Za každý z nich zaplatí majiteľ 6 eur. Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. Aj v tomto prípade platí, že spravíte dobre, keď si zarezervujete termín na dopravnom inšpektoráte.